fbpx

Pravno obvestilo

1. Splošno

1.1. Za namene tega Pravnega obvestila pojem spletna stran pomeni skup podstrani na URL naslovu: https://spoznajavto.si

1.2. S spletno stranjo upravlja Mateo Jakelic e.U. (SpoznajAvto), Matschacherstrasse 276, 9181 Feistritz im Rosental, Austria, davčna številka: 612891499.

1.3. Pravno obvestilo določa način uporabe spletne strani, aplikacije in storitev, ki jih preko spletne strani ponuja SpoznajAvto ter določa pravice in obveznosti uporabnika.

1.4. S klikom na: »Strinjam se« in »Registracija«, ki se pokaže ob prvi registraciji uporabnika oz. ob prvem vpisu v uporabniški račun od dne začetka veljavnosti tega Pravnega obvestila, ter z vso nadaljnjo uporabo spletne stran in aplikacije, uporabnik soglaša z uporabo določb vsakokratnega Pravnega obvestila.

1.5. Vse pravice so pridržane. Informacije in gradiva na spletni strani so zaščitena s pravicami intelektualne lastnine SpoznajAvto ali s pravicami intelektualne lastnine pravnih subjektov, katerih vsebine so vključene v spletno stran.

2. Uporabniki

2.1. Uporabniki spletne strani, aplikacije in storitev, ki jih ponuja SpoznajAvto, so zasebni uporabniki in poslovni uporabniki, ki na spletni strani in aplikaciji opravijo registracijo in ustvarijo uporabniški račun.

2.2. Zasebni uporabniki so fizične in pravne osebe, ki spletno stran , aplikacijo in storitve, ki jih ponuja SpoznajAvto uporabljajo izključno za lastno rabo.

2.3. Poslovni uporabniki so fizične in pravne osebe, ki spletno stran, aplikacijo in storitve, ki jih nudi SpoznajAvto, uporabljajo za opravljanje registrirane oz. pridobitne dejavnosti.

2.4. Zasebni uporabniki in poslovni uporabniki se lahko skupno označujejo z izrazom »uporabniki«, v tistih
primerih, ko veljajo enaka pravila tako za zasebne, kot za poslovne uporabnike.

2.5. Obiskovalci spletne strani in aplikacije so fizične ali pravne osebe, ki na spletni strani in aplikaciji ne ustvarijo uporabniškega računa in imajo zato na voljo omejen obseg storitev, ki jih nudi SpoznajAvto.

3. Avtorske pravice

3.1. Oglas na aplikaciji  predstavlja vsebino in informacije, ki so vsebinsko standardizirane. S pomočjo različnih aplikacij je prikaz podatkov v oglasu poenoten, prikaz fotografij optimiziran, podatki pa so razvrščeni na tak način, da v primerjavi s posameznimi vnosnimi podatki pred oblikovanjem oglasa pridobijo dodatno vrednost. Uporabnik se strinja, da SpoznajAvto, s trenutkom oblikovanja oglasa, na oglasu pridobi avtorske pravice. Prav tako SpoznajAvto na oglasu uživa izključno pravico objave in distribucije vsebine oglasa, posameznega dela oglasa ali fotografije. Uporabnik zagotavlja, da je izključni avtor tekstov in fotografij, ki jih objavi v oglasnem sporočilu in jih neodplačno in izključno za obdobje 12 mesecev prenaša na SpoznajAvto v obsegu, ki le-temu dovoljuje, da jih hrani, obdeluje, predeluje in objavlja na aplikaciji na način, ki je razviden iz teh splošnih pogojev in uporablja skladno z nameni oglaševanja na vseh teritorijih. Prav tako uporabnik izrecno in nepreklicno dovoljuje SpoznajAvto, da te pravice v celotnem pridobljenem obsegu prenaša na tretje osebe, ki lahko te oglase reproducirajo in predstavljajo javnosti na poljubne načine (preko računalnika, tiska…).

3.2. Kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na spletni strani ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja SpoznajAvto, je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa spletne strani in aplikacije za kakršnekoli namene, razen za lastno nekomercialno rabo.

3.3. Uporabnik se strinja, da se v izogib nepooblaščenemu kopiranju vse fotografije, objavljene na spletni strani, označijo z oznako Copyright (C) https://spoznajavto.si ali s kakršnokoli drugo oznako, ki jo za ta namen uporabi SpoznajAvto.

3.4. Uporabniki se zavezujejo spoštovati avtorske pravice in pravice intelektualne lastnine, ki varujejo katerikoli element, objavljen na spletni strani in aplikaciji.

3.4. Poslovni uporabniki imajo v času veljavnega naročniškega razmerja z SpoznajAvto pravico uporabljati
vsebino, ki prikazuje njihove oglase, na način prikaza na svoji uradni spletni strani ali v obliki tiskanega
izpisa na svojem prodajnem mestu na sedežu podjetja.

4. Omejitev odgovornosti

4.1. SpoznajAvto ne prevzema nikakršne odgovornosti za zagotavljanje pravilnosti, točnosti, ažurnosti in popolnosti oglasov, objavljenih na spletni strani. Vse informacije, gradiva in podatki na spletni strani so informativne narave.

4.2. SpoznajAvto ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane s spletno stranjo in aplikacijo. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost družbe SpoznajAvto za vse primere izključena.

4.3. SpoznajAvto se trudi za optimalno delovanje spletne strani in aplikacije, vendar ne prevzema odgovornosti za nemoteno uporabo. Uporabniki in obiskovalci uporabljajo in obiskujejo spletno stran in aplikacijo na lastno odgovornost.
Niti SpoznajAvto, niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi spletne strani in aplikacije ali še sodeluje pri njenih nadgradnjah, novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij, gradiv ter oglasov na spletni strani ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti vsebini oglasov. SpoznajAvto ni odgovoren za morebitne poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, ki bi nastale zaradi uporabe spletne strani in aplikacije.

4.4. SpoznajAvto ni odgovoren za morebitno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali
nezmožnosti uporabe spletne strani in aplikacije.

5. Končne odločbe

5.1 Pravno obvestilo lahko SpoznajAvto kadarkoli spremeni, pri čemer je to za uporabnike zavezujoče v vsakokrat veljavni vsebini.

5.2. SpoznajAvto lahko spletno stran in aplikacijo spremeni kadarkoli in brez predhodnega obvestila, pri čemer ne prevzema odgovornosti za posledice teh sprememb. Uporabnik in obiskovalec z uporabo spletne strani soglašata z njenimi spremembami oz. v nasprotnem primeru prenehata z njeno nadaljnjo uporabo.

5.3. Pravno obvestilo stopi v veljavo dne 01.04.2023 in velja do preklica oz. sprememb.